O témi kampanje


Kako jih je mogoče obvladati?

Kostno-mišična obolenja je mogoče preprečiti in obvladovati. Za obravnavo problematike sta ključna celostni pristop na podlagi načel iz okvirne direktive o varnosti in zdravju pri delu ter spodbujanje preventivne kulture, ki vključuje delodajalce in delavce.

  • Ocena tveganja na delovnem mestu je osnova za uspešno preventivo in bi morala vključevati pripravo, oceno in izvajanje preventivnih ukrepov. Oceno tveganja je treba redno pregledovati in posodabljati.
  • Kombinacija preventivnih ukrepov za odpravo in nadzor tveganj bi morala biti prednostna naloga na vseh delovnih mestih. Ker kostno-mišična obolenja povzroča več dejavnikov, je najboljši kombiniran pristop, na primer tak, ki vključuje ukrepe na delovnem mestu (na primer ergonomske ukrepe), organizacijo dela (na primer možnost odmorov), psihosocialne dejavnike (na primer nad tempom dela) in delavce (na primer zagotavljanje usposabljanja o pravilni drži).
  • Spodbujanje sodelovanja delavcev: delavci bi morali biti vključeni v opredeljevanje tveganj za razvoj kostno-mišičnih obolenj in preventivnih rešitev, da bi podjetja lažje razvila celovito politiko obvladovanja kostno-mišičnih obolenj. Za spodbuditev skupinskih razprav na delovnem mestu ali med usposabljanjem se lahko uporabijo iiztočnice , ki jih je pripravila EU-OSHA za razpravo o kostno-mišičnih obolenjih na delovnem mestu.

V okviru kampanje Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta smo pripravili podatkovno zbirko s praktičnimi orodji, smernicami in primeri dobre prakse, da bi spodbudili delavce k sodelovanju in podprli obvladovanje kostno-mišičnih obolenj na delovnih mestih. Drugo uporabno gradivo in publikacije o kampanji so dostopni v razdelku Orodja in publikacije.