RSS


Viri RSS kampanje

Ta stran vsebuje pregled virov RSS (Kaj je RSS?), ki so trenutno na voljo. Naročite se na vire RSS in prejmite informacije neposredno na svoj računalnik.

Za ogled enega od virov v vašem zbiralniku virov (Kaj je zbiralnik):

  1. Kopirajte URL/bližnjico, ki ustreza tematiki, ki vas zanima.
  2. Prilepite URL v bralnik.

Če uporabljate spletno storitev RSS, uporabite bližnjico:

  1. Kliknite gumb z bližnjico do vaše storitve.
  2. Kliknite gumb „Add to Any“, če vaše storitve ni na seznamu.

Splošne informacije

Zadnje novice

Zadnji dogodki