O témi kampanje


Poslovni razlogi za trajnostno delovno življenje

Dobre prakse na področju upravljanja varnosti in zdravja pri delu imajo lahko poleg tega, da se z njimi varujejo delavci in izpolnjujejo pravne obveznosti, še druge pomembne koristi:

  • zdravi, produktivni in motivirani delavci, zaradi česar lahko podjetja in druge organizacije ohranjajo konkurenčnost in inovativnost;
  • dragoceno znanje in spretnosti ter delovne izkušnje se lahko prek prenosa znanja ter večjega nabora nadarjenih in sposobnih delavcev ohranijo znotraj organizacije;
  • manj odsotnosti z dela zaradi bolezni in absentizma, kar prispeva k nižjim stroškom zaradi nezmožnosti za delo in večji produktivnosti v organizaciji;
  • manjša fluktuacija zaposlenih;
  • delovno okolje, v katerem lahko zaposleni vseh starosti uresničijo svoj potencial;
  • dobro počutje.

Upravljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu z vidika staranja delovne sile ne bo izboljšalo samo zdravja in vsakdanjega življenja posameznih delavcev. Izboljša lahko tudi produktivnost in stroškovno učinkovitost organizacije