2018–2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta


Gradivo za kampanjo

Pripravljenih je bilo več praktičnih orodij in informativno gradivo za promocijo teme kampanje in pomoč podjetjem pri lažjem opredeljevanju tveganj in njihovem učinkovitem obvladovanju. Med kampanjo je bilo gradivo razdeljeno po vsej Evropi, velik del tega gradiva, vključno z vodnikom po kampanji, pa je na voljo v 25 jezikih. Ključne publikacije so interaktivno e‑orodje o nevarnih kemičnih snoveh, ki vsebuje osnovne informacije in individualno prilagojene praktične nasvete o označevanju teh snovi, zakonskih zahtevah in preventivnih ukrepih, ter podatkovno zbirko z več kot 1 000 orodji za pravilno ravnanje z nevarnimi kemičnimi snovmi.