O témi kampanje


Kaj je tema kampanje?

Delavci so na številnih delovnih mestih po Evropi izpostavljeni nevarnim snovem. Izpostavljenih je več ljudi, kot si večina misli. Do izpostavljenosti lahko pride na skoraj vsakem delovnem mestu. To pomeni veliko ogroženost varnosti in zdravja.

Nevarna snov je katera koli trdna snov, tekočina ali plin, ki lahko ogrozi varnost ali zdravje delavcev. Do izpostavljenosti lahko pride z vdihom, penetracijo skozi kožo ali zaužitjem.

Izpostavljenost nevarnim snovem na delovnem mestu je povezana z akutnimi in kroničnimi zdravstvenimi težavami, kot so:

  • bolezni dihal (npr. astma, rinitis, azbestoza in silikoza);
  • škodljive posledice za notranje organe, vključno z možgani in živčevjem;
  • draženje kože in kožne bolezni;
  • poklicna rakava obolenja (npr. levkemija, pljučni rak, mezoteliom in rak nosne votline).

Poleg tega so lahko delavci zaradi prisotnosti nevarnih snovi izpostavljeni nevarnosti požara, eksplozije, akutne zastrupitve in zadušitve.

Agencija EU-OSHA je z drugo evropsko raziskavo podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2) ugotovila, da so nevarne snovi najbolj razširjene v nekaterih panogah, kot so kmetijstvo, predelovalne dejavnosti in gradbeništvo.

Vendar pa je tveganje izpostavljenosti delavcev nevarnim snovem prisotno v vseh panogah. Kar 38 % evropskih podjetij je sporočilo, da so v njihovem delovnem okolju možne nevarne kemične ali biološke snovi. Zato je nujno, da se tveganja prepoznajo in obvladajo.