O témi kampanje


Kako lahko ravnamo z nevarnimi snovmi?

Vzpostaviti je treba kulturo preprečevanja, da uspešno preprečimo bolezni, poškodbe in smrtne primere, ki jih povzročajo nevarne snovi na delovnih mestih po Evropi. Vsakdo, ki ga to zadeva, se mora zavedati tveganj in se zavzeti za njihovo obvladovanje ali preprečevanje.

  • Ozaveščanje: je ključnega pomena. Vsakdo v delovnem okolju se mora zavedati, katere nevarne snovi so tam, katera tveganja pomenijo in kako jih zmanjšati ali odpraviti.
  • Ocena tveganja: je prvi korak k preprečevanju tveganj. Sodelovati bi morali delodajalci, vodstvo in delavci. Tveganja, ki jih pomenijo nevarne snovi, so pogosto zapletena, pri njihovem prepoznavanju je treba upoštevati veliko dejavnikov. Ocene tveganja je treba redno posodabljati: ko se delovno okolje spremeni, se spremeni tudi možna izpostavljenost nevarnim snovem.
  • Zakonodajadoloča pravne obveznosti delodajalcev, da delavce zaščitijo pred nevarnimi snovmi. Delodajalci morajo dobro poznati zakonodajo s tega področja, ki vključuje tudi hierarhijo preventivnih ukrepov.
  • Praktična orodja in smernicez njimi si podjetja lahko pomagajo pri ravnanju z nevarnimi snovmi v praksi. Veliko orodij in primerov dobrih praks je na voljo na spletišču kampanje Zdravo delovno okolje.