Študije primerov


Preberite naše pobude politik in primere dobre prakse ter spoznajte, kako so drugi sprejeli digitalno preobrazbo na delovnem mestu, ki omogoča delo na sodoben, pameten in varen način.

Teme vključujejo: praktično izvajanje preventivnih ukrepov v različnih gospodarskih dejavnostih in na različnih delovnih mestih, obravnavanje kroničnih kostno-mišičnih obolenj, preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih s sedečim delom, kako ravnati v primeru kostno-mišičnih obolenj glede na vedno bolj raznoliko delovno silo in tesna povezava med psihosocialnimi tveganji in kostno-mišičnimi obolenji.

Študije primerov, ki so na voljo (110)