2020–2022: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta


Viri kampanje

Med kampanjo za zdravo delovno okolje so bili objavljeni najrazličnejši viri in gradivo, številni od teh virov pa so na voljo v 25 jezikih.

Na voljo vam je celotno promocijsko gradivo, vključno z vodnikom za kampanjo, letaki, avdiovizualnim gradivom in predstavitvami na temo kampanje.

Poročila, povzetki politik in informativni bilteni predstavljajo najnovejše raziskave ter pozivajo k nadaljnjemu branju in poglobljenemu preučevanju teme.

Preberite naše pobude politik in primere dobre prakse ter spoznajte, kako drugi podpirajo dobro varnost in zdravje pri delu.