O témi kampanje


Kaj je tema kampanje?

Po pričakovanjih bodo do leta 2030 v številnih evropskih državah delavci, stari od 55 do 64 let, pomenili vsaj 30 % delovne sile. V številnih državah članicah se upokojitvena starost zvišuje, veliko delavcev pa verjetno čaka daljše delovno življenje. Zato si je treba prizadevati za zagotovitev varnih in zdravih pogojev skozi celotno delovno življenje.

strategiji Evropa 2020 so demografske spremembe opredeljene kot eden od glavnih izzivov za Evropo. Za odziv nanje so v Strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020 določeni ukrepi za spodbujanje dobre prakse ter izboljšanje pogojev na področju varnosti in zdravja pri delu za vse delavce.

Staranje delovne sile prinaša vsem, ki so vključeni v upravljanje varnosti in zdravja pri delu, različne izzive:

  • posledica daljšega delovnega življenja je lahko daljša izpostavljenost tveganjem;
  • več delavcev bo imelo kronične zdravstvene težave in posebne potrebe;
  • starejši delavci so lahko bolj izpostavljeni nekaterim tveganjem za varnost in zdravje.
  • Treba je upoštevati visoko stopnjo zdravstvenih težav, povezanih z delom, v nekaterih panogah in na delovnih mestih, za katere so značilni velika fizična in/ali psihična delovna obremenitev, fizično delo ali netipičen delovni čas.
  • Vse večji pomen imajo preprečevanje nezmožnosti za delo, rehabilitacija in vrnitev na delo.
  • Na ravni družbe je treba obravnavati diskriminacijo na podlagi starosti.