O témi kampanje


Kdo mora sodelovati pri promociji trajnostnega delovnega življenja?

Ključno je, da se vključijo vsi – delodajalci, vodstvo in delavci – ter sodelujejo pri ustvarjanju varnega in zdravega delovnega okolja za vse.

Vodstvo bi moralo delavcem dovoliti, da odprejo vprašanja, in jih spodbujati pri iskanju rešitev. Dober vodja bo navdihnil in motiviral delavce, poznal njihove prednosti in slabosti ter jih spodbujal v prizadevanju za skupne cilje. Ključno je spodbudno okolje, v katerem je morala na visoki ravni, starejši in mlajši delavci v podjetju pa med seboj dobro sodelujejo in komunicirajo.

Z deljenjem svojega znanja o delovnem mestu z delodajalci in vodstvom lahko delavci pomagajo prepoznati težave ter poiskati in izvesti rešitve. Za uspešno upravljanje tveganj je ključno posvetovanje z delavci – in s tem ustvarjanje zaupnega in spoštljivega vzdušja.

Pri spopadanju z izzivi, ki jih prinašata staranje in raznovrstna delovna sila, je zlasti pomembno sodelovanje med vodstvom kadrovskih služb in pristojnimi za varnost in zdravje pri delu. Na varnost in zdravje zelo vplivajo usmeritve kadrovske politike, kot so zagotavljanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, delovni čas, vseživljenjsko učenje in poklicni razvoj. Zato je bistveno, da kadrovske politike podpirajo upravljanje varnosti in zdravja pri delu za vse starostne skupine, pri čemer je treba upoštevati značilnosti, potrebe in interese vseh zaposlenih.