O témi kampanje


Navdih za kampanjo

Agencija EU-OSHA je od leta 2013 do leta 2015 vodila evropski pilotni projekt z naslovom „Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih“. S projektom so se raziskale obstoječe politike in strategije za obravnavanje demografskih sprememb, njegov cilj pa je bil okrepiti izmenjavo dobre prakse in pomagati pri razvoju prihodnjih politik glede na staranje delovne sile. Sestavljenih je bilo več poročil o naslednjih temah:

  • varnost in zdravje pri delu ter staranje;
  • rehabilitacija;
  • analiza politik, programov in strategij, ki obravnavajo staranje delovne sile;
  • končno poročilo o projektu.

Poročila so na voljo tukaj.