Pravno obvestilo

Objavi na:

Izjava o omejitvi odgovornosti

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu to spletišče vzdržuje, da bi izboljšala dostop javnosti do informacij o svojih dejavnostih ter da bi se uporabljalo kot orodje za dostop do informacij o varnosti in zdravju pri delu. Naš cilj je, da so informacije pravočasne in točne. Če nas boste opozorili na napake, jih bomo poskušali odpraviti. Kljub temu agencija ne prevzema nobene odgovornosti glede informacij na njej.

Informacije:

  • so izključno splošnega značaja in se kot take ne nanašajo na dejanske okoliščine katere koli fizične ali pravne osebe;
  • niso nujno celovite, popolne, točne ali posodobljene;
  • včasih vključujejo povezave do zunanjih spletnih mest, nad katerimi agencija nima nadzora in za katere ne prevzema nobene odgovornosti;
  • niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete konkretne nasvete, vam priporočamo, da se posvetujete z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

Prizadevamo si, da bi čim bolj zmanjšali število motenj zaradi tehničnih napak. Kljub temu je mogoče, da so bili nekateri podatki ali informacije na našem spletišču pripravljeni ali shranjeni v datotekah ali oblikah, ki niso brez napak, zato ne moremo zagotoviti, da tovrstne težave ne bodo prekinjale ali kako drugače motile naših storitev. Agencija zavrača vsakršno odgovornost za težave, ki jih povzroči uporaba tega ali katerega koli zunanjega spletnega mesta, do katerega je narejena povezava.

Ta izjava pa nikakor ne omejuje odgovornosti agencije za kakršno koli delovanje v nasprotju z zahtevami veljavne nacionalne zakonodaje, niti ne izključuje njene odgovornosti za dejanja, za katera izključitev odgovornosti ni zakonsko dovoljena.

Prevod iz angleščine je opravil Prevajalski center za organe EU (CdT) iz Luxembourga.

 

Obvestilo o avtorskih pravicah

© Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira, razen kadar je navedeno drugače.

Kadar je treba pridobiti dovoljenje za razmnoževanje ali uporabo pisnih ali večpredstavnostnih informacij (zvoka, slik, programske opreme ipd.), pridobljeno dovoljenje razveljavi zgoraj navedeno splošno dovoljenje, v njem pa morajo biti jasno navedene vse omejitve v zvezi z uporabo zadevnih informacij.