Pridobite svoje potrdilo


Get your certificate

Želite podpreti kampanjo Zdravo delovno okolje? Organizirate lahko dogodke in dejavnosti ali pa celo vodite svojo kampanjo. Vsakoletni evropski teden varnosti in zdravja pri delu, ki poteka oktobra (43. koledarski teden), je odlična priložnost, da se vključite. Prejeli boste potrdilo o sodelovanju, ki bo dokazovalo vaš prispevek.

Cilj kampanje je spodbuditi dobro zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v zvezi s tematiko kampanje ter poudariti, da morajo sodelovati vsi – delodajalci, vodstvo, kadrovska služba ter delavci in njihovi predstavniki. Vsak je dobrodošel, saj je vsak prispevek pomemben.

Za več informacij si oglejte druge razdelke Vključite se na našem spletišču.

Izpolnite obrazec in si prenesite potrdilo.

Edit component: I/we participated in the Healthy Workplaces Campaign and organised the following activities: