O kampanji


O kampanjiKampanje Zdravo delovno okolje so ključnega pomena pri naših prizadevanjih za povečanje ozaveščenosti o varnosti in zdravju pri delu po vsej Evropi. Sporočilo teh kampanj je jasno: „Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel.“

Naše kampanje spadajo med največje tovrstne dogodke na svetu in vsaka ima natančno opredeljeno témo. Téme preteklih kampanj so segale od spodbujanja ocenjevanja in preprečevanja tveganja, ozaveščanja o vzdržnem delovnem življenju do zaščite delavcev pred nevarnimi snovmi. Kampanje se zlasti osredotočajo na majhna in srednja podjetja ter ranljive skupine delavcev, s čimer se zagotovi, da vsaka od njih nagovori tiste, ki podporo najbolj potrebujejo.

V okviru kampanj pripravljamo raznovrstna promocijska in informativna gradiva, organiziramo ali podpiramo pa tudi številne dogodke in pobude, namenjene ozaveščanju. Poudarki vključujejo dogodke za izmenjavo dobrih praks ter priznanja za dobro prakso v okviru kampanje Zdravo delovno okolje, evropski teden varnosti in zdravja pri delu, vrh kampanje in filmsko nagrado Zdravo delovno okolje.

Kako sporočila kampanj posredujemo podjetjem? Opiramo se na obširno mrežo nacionalnih informacijskih točk EU-OSHAuradnih partnerjev kampanjmedijskih partnerjev, socialnih partnerjev in drugih posrednikov, ki promovirajo kampanjo in njena gradiva ter aktivno sodelujejo na dogodkih. Produktivno sodelovanje z našo mrežo partnerjev je pravzaprav ključnega pomena za doseganje dejanskih sprememb na ravni delovnih mest in jamči za uspešnost pobude kampanje Zdravo delovno okolje.

Oglejte si našo zbirko orodij za kampanjo in se nam pridružite!