O témi kampanje


Kdo bi moral sodelovati?

Pomembno je preseči okvir bitov in bajtov ter v središče digitalnega delovnega okolja postaviti ljudi. Zato je bistvenega pomena, da pri preprečevanju z digitalizacijo povezanih tveganj v delovnem okolju sodelujejo vsi. Sodelovanje med delodajalci, vodstvenimi delavci in delavci omogoča skupno razumevanje problematike in vodi do trajnih izboljšav.

Hkrati so delodajalci pravno odgovorni za zagotovitev ustrezne ocene in nadzora tveganj na delovnem mestu. Za učinkovito oceno in preprečevanje tveganj morajo biti delodajalci dobro obveščeni in usposobljeni, enako pa morajo zagotoviti tudi svojim delavcem.

Cilj kampanje je poleg obravnave delavcev in podjetij tudi povečati ozaveščenost pri oblikovalcih politik in odločevalcih, ki so odgovorni za zakonodajo, strategije in ukrepe, na nacionalni ravni ter ravni EU.

EU-OSHA je k sodelovanju povabila tudi raziskovalno in tehnično skupnost na področju varnosti in zdravja pri delu, programske inženirje ter industrijske oblikovalce in zagonska podjetja. Spremembe lahko prinese prispevek vsakogar ne glede na to, kako majhno se morda zdi prizadevanje!

Želite izvedeti več o vplivu novih digitalnih tehnologij na delo in delovna okolja? Vas zanima ozaveščanje o digitalni preobrazbi dela ter njenem vplivu na varnost in zdravje na delovnem mestu? Sodelujte v kampanji in prispevajte k spremembam!