Medijski partnerji


Naši medijski partnerji sestavljajo posebno skupino novinarjev in urednikov iz vseh držav članic EU in držav Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki jih zanima promocija varnosti in zdravja pri delu in še zlasti kampanj Zdravo delovno okolje.

Partnerstvo je pridržano za medijske hiše ali založbe, ki so pripravljene in sposobne, da se dejavno vključijo.

Postanite medijski partner

AT
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FR
IE
IT
MK
PL
PT
SI
SK
TR