Súbor nástrojov kampane

E-mailový podpis

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Čo to je?

Elektronický podpis na konci vašich e-mailov.

Výhody

 • E-mailový podpis slúži ako vizitka. Niekedy je prvým vizuálnym znakom vašej spoločnosti, ktorý príjemca vidí.
 • Ak je pútavý, podnieti ľudí k tomu, aby navštívili vaše webové sídlo.

Obmedzenia

 • Nie každý e-mailový program zobrazuje v e-mailoch grafiku, najmä ak si príjemca prezerá e-mail napríklad v smartfóne.

Čo má obsahovať e-mailový podpis

 • E-mailový podpis by mal príjemcom poskytnúť všetky kontaktné údaje, ktoré potrebujú:
  • meno a priezvisko,
  • pozícia,
  • názov spoločnosti,
  • e-mail a webová adresa,
  • číslo telefónu/faxu,
  • adresa spoločnosti.
 • Počas kampane je užitočné pripojiť vedľa podpisu podrobnosti o vašej kampani, napríklad malý grafický prvok alebo online banner kampane, ktorý upozorní na kampaň všetkých príjemcov vašich e-mailov.

Formátovanie

Zabezpečte, aby bol podpis jasný a aby bola kampaň rozpoznateľná na prvý pohľad. Predstavte si to ako vizitku: čím jednoduchšie, tým lepšie.