Súbor nástrojov kampane

Online banner

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Čo to je?

Online baner je nástroj, ktorý možno porovnať s tlačenou reklamou. Svoje posolstvo propagujete v rámčeku, ktorý zvyčajne obsahuje text a obrázky. Baner môže byť interaktívny alebo statický. Interaktívne banery priťahujú viac pozornosti. Cieľom je priviesť čitateľov k tomu, aby na baner klikli a dostali sa tak na webové sídlo, na ktoré váš baner odkazuje.

Výhody

 • Ak máte partnerské organizácie, môžete ich požiadať, aby baner umiestnili na svoje webové sídlo bezplatne.
 • Banery môžu predstavovať veľmi pútavý odkaz na webové sídlo vašej kampane.

Obmedzenia

 • Svoju kampaň musíte neustále sledovať a kontrolovať mieru prekliknutí (CTR).
 • Na jej prípravu budete potrebovať určité technické znalosti.
 • Upozorňujeme, že používatelia webu zvyknú online bannery ignorovať.

Usmernenia k obsahu

 • Musíte si dôkladne premyslieť pomer obrázkov a textu. Ľudia nebudú online banner „čítať“.
 • Ak máte statický banner, obmedzte text na slogan kampane. Ak máte interaktívny banner, uvažujte o texte ako o sérii opakujúcich sa otázok. Napríklad:
  • Ovplyvňuje vašu prácu stres? (prvá snímka)
  • Chcete to zmeniť? (druhá snímka)
  • Konajte hneď a prejdite na www.[kampaň].com (tretia snímka).

Umiestnenie reklamy

Ak pracujete s komerčnými platformami, budete musieť za umiestnenie bannera na ich webových sídlach zaplatiť. Väčšina z nich vám na oplátku bude schopná poskytnúť podrobné informácie o miere prekliknutí (CTR) – počet kliknutí na vašu reklamu vydelený počtom zobrazení vašej reklamy – a analýzu, ktorá vám umožní posúdiť účinnosť vašej kampane.