Súbor nástrojov kampane

Webové sídlo

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Ako na to?

Vaša organizácia už pravdepodobne má vlastné webové sídlo. Musíte posúdiť, čo chcete v rámci kampane spraviť. Chcete venovať časť webového sídla novej kampani alebo chcete vytvoriť osobitné webové sídlo pre kampaň?

Výhody

 • Webové sídlo je v súčasnosti populárnym a nevyhnutným nástrojom na komunikáciu s verejnosťou.
 • Vďaka webovému sídlu môžete všetky materiály kampane prezentovať na jednom mieste (či už tlačové správy, alebo letáky a videá).
 • Ak je dobre navrhnuté, motivuje používateľov, aby sa vrátili a vyhľadávali informácie. Webové sídla umožňujú interakciu s používateľmi, napríklad prostredníctvom komentárov.

Obmedzenia

 • Aby ste používateľov motivovali k opätovnej návšteve svojho webového sídla, musíte ho pravidelne aktualizovať.
 • Upozorňujeme, že obsah, ktorý zverejníte online, je verejný a môže byť ťažké sledovať a kontrolovať, ako používatelia sprostredkované informácie využijú.

Použiť existujúce webové sídlo alebo vytvoriť nové?

 • Ak je vaše webové sídlo medzi zúčastnenými stranami a cieľovým publikom dobre známe, mohlo by byť nákladovo efektívnejšie vyhradiť časť vášho sídla kampani.
 • Ak tomu tak nie je, zvážte vytvorenie osobitného webového sídla venovaného konkrétnej kampani. Poskytne vám to väčší priestor, aby ste mohli robiť niečo výnimočné a byť kreatívnejší, než máte k dispozícii na vašom inštitucionálnom webovom sídle.

Čo má obsahovať

 • Ak máte pre kampaň vizuálnu identitu, použite ju na webovom sídle.
 • Uveďte logo kampane, ako aj logo organizácie a logá partnerov.
 • Zaistite, aby boli na webovom sídle sprístupnené všetky informačné materiály vypracované pre kampaň vo forme na prevzatie.
 • Vytvorte časť venovanú médiám. Zahrňte všetky dôležité štatistické údaje a fakty týkajúce sa kampane spolu s prípadovými štúdiami a kontaktnými údajmi „ambasádorov“ kampane, pokiaľ takých máte.
 • Venujte časť sídla obrázkom a videám, ktoré si možno prevziať.
 • Vytvorte časť s novinkami, v ktorej sa budú zobrazovať všetky aktivity kampane, a pravidelne ju aktualizujte, aby prezentovali najnovšie činnosti.
 • Pridajte kalendár so všetkými nadchádzajúcimi podujatiami. Uveďte informácie o tom, ako sa zaregistrovať a zúčastniť, ak ide o otvorené podujatie, a kde sa dá požiadať o informácie iným spôsobom.
 • Vytvorte časť venovanú otázkam a odpovediam týkajúcim sa kampane.
 • Vždy uvádzajte kontaktné údaje osoby, ktorá môže návštevníkom poskytnúť ďalšie informácie.