Súbor nástrojov kampane

Mobilný marketing

Vhodné pre:

Väčšie organizácie s vyššími finančnými zdrojmi.

Čo to je?

Mobilný marketing je jednou z najnovších oblastí v rámci interaktívneho marketingu. Zahŕňa technológie, ako sú SMS, MMS, mobilný internet, aplikácie, lokalizačné služby a Bluetooth proximity marketing. Tieto kampane prebiehajú buď výhradne na mobilnej sieti, alebo aj v spojení s ďalšími médiami, ako je internet, e-mail, adresné doručovanie reklamných zásielok a vysielacie kanály.

Výhody

  • Je to rýchly a čoraz obľúbenejší spôsob, ako zasiahnuť široké publikum.
  • Toto marketingové odvetvie sa neustále vyvíja a ponúka nové možnosti.

Obmedzenia

  • Na vedenie mobilnej kampane budete pravdepodobne potrebovať odborné poradenstvo, čo môže byť nákladné.

Formulovanie posolstva

  • Krátka a jednoduchá správa doručená priamo do mobilného telefónu príjemcu môže byť veľmi efektívna.
  • Pouvažujte o svojom cieľovom publiku a nad tým, či je pravdepodobné, že bude na textovú správu reagovať.
  • Máte príslušné mobilné čísla, alebo budete musieť zaplatiť za získanie zoznamu?
  • Správa musí byť jasná a stručná.

Súvisiace technológie

Nové smartfóny často obsahujú technológiu na skenovanie QR kódov, ktorá používateľa prepojí priamo na webové sídlo kampane.

Príprava kampane

Pravdepodobne budete musieť využiť služby odborníka na mobilný marketing, ktorý bude mať technológiu a softvér potrebný na efektívne uskutočnenie takejto kampane.