Súbor nástrojov kampane

E-mail kampane Zdravé pracoviská

Organizácia: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Štát:

Popis:

E-mailový podpis kampane Zdravé pracoviská je užitočným nástrojom pre našich partnerov na šírenie aktuálnej kampane prostredníctvom e-mailu, keďže obsahuje názov a grafiku každej kampane.

Image
-_EN_Email signature