Súbor nástrojov kampane

Bezpečnosť môže byť – päť príbehov o bezpečnosti na pracovisku

Organizácia: Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL: Národný inštitút pre poistenie pre prípad nehody na pracovisku)

Štát: Taliansko

Popis:

Balíky správ (hlavný záznam). DVD disk s piatimi dokumentárnymi videami, ktoré zobrazujú konkrétne príklady osvedčených postupov týkajúcich sa bezpečnosti, vytvorenými mladými nádejnými talianskymi režisérmi.

Image