Súbor nástrojov kampane

Rozhovor s Tomášom Kudrnom, režisérom dokumentárneho filmu „All That Glitters“ (Mlčať je zlato)

Organizácia: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Popis:

Balíky správ (podporný záznam). Záznam z rozhovoru s Tomášom Kudrnom, ktorý je režisérom výherného dokumentárneho filmu „All That Glitters“ (Mlčať je zlato) v rámci filmovej ceny Zdravé pracoviská.

Image
Interview with Tomáš Kudrna, director of the documentary "All that glitters"