Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Προώθηση του σήματος της εκστρατείας σας

Ένα ελκυστικό σλόγκαν, ένας χαρακτηριστικός λογότυπος και η προώθηση του σήματος της εκστρατείας σας μπορούν να σας βοηθήσουν να προσελκύσετε το ενδιαφέρον του κοινού σας.

Διατηρήστε το μήνυμα σύντομο, απλό και συναφές προς το κοινό στο οποίο απευθύνεστε.

Το κοινό πρέπει να μπορεί να κατανοήσει αμέσως τη σημασία του μηνύματος και τι του ζητάτε να κάνει και για ποιον λόγο.

Σκεφτείτε το μήνυμα και το ύφος της εκστρατείας σας και λάβετέ τα υπόψη κατά την προώθηση του σήματός σας. Για παράδειγμα:

  • Εάν θέλετε να προσεγγίσετε ένα επαγγελματικό κοινό, κρατήστε το υλικό σας σε επαγγελματικό ύφος.
  • Εάν θέλετε να προσεγγίσετε ένα νεότερο κοινό, το μήνυμα θα μπορούσε να είναι λιγότερο επίσημο.
Branding your campaign