Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Επιλογή τίτλου

Για να έχετε πιθανότητες να φτάσει το μήνυμά σας στο ακροατήριο που θέλετε να προσεγγίσετε, ο τίτλος σας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και απλός, καθώς και συναφής προς το κοινό στο οποίο απευθύνεστε.

Πρέπει να είναι:

  • ελκυστικός
  • εύκολος να τον θυμάται κανείς
  • εύκολος στην κατανόηση
  • απαλλαγμένος από εξειδικευμένους όρους.

Ο τίτλος πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στο κοινό σας. Αναλόγως του εάν απευθύνεστε σε στελέχη της διοίκησης ή απευθείας σε εργάτες εργοστασίου, το μήνυμα, τα επιχειρήματα και το ύφος  θα είναι διαφορετικά.

Choosing a title