Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Να ορίσετε τα αναμενόμενα αποτελέσματά σας

Η επικοινωνία είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν συνδέεται με κάτι πρακτικό και απτό.

Σκεφτείτε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσατε να μετρήσετε την επιτυχία της εκστρατείας σας και να ενσωματώσετε ένα σύστημα αξιολόγησης σε αυτήν προτού την ξεκινήσετε.

Η ποιοτική αξιολόγηση μετρά την αντίληψη του κοινού όσον αφορά την εκστρατεία σας. Δεν προσφέρει συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία αλλά σας βοηθά να κατανοήσετε τον αντίκτυπο της εκστρατείας σας, π.χ. όταν υπάρχει κάποια αλλαγή στάσης του κοινού στο οποίο απευθύνεστε.

Τα ποιοτικά αυτά μέτρα περιλαμβάνουν:

  • ηλεκτρονικές (μέσω email)/διαδικτυακές έρευνες
  • τηλεφωνικές συνεντεύξεις
  • επιτόπου συνεντεύξεις

Η ποσοτική αξιολόγηση μετρά την εμβέλεια και την προβολή της εκστρατείας σας.

Οι ποσοτικές μετρήσεις παρουσιάζονται ευκολότερα ως αποτελέσματα. Η ποσοτική αξιολόγηση μπορεί να μετρά την επιτυχία εξετάζοντας τα εξής:

  • την εμβέλεια της εκστρατείας: πόσοι άνθρωποι άκουσαν το μήνυμά σας;
  • την προβολή της εκστρατείας σας: πόση προβολή πετύχατε με τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης; Πόσα άρθρα, ρεπορτάζ κλπ. προέκυψαν από την εκστρατεία σας;
Define your expected results