Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Επωφεληθείτε από ευκαιρίες

Για να διαδώσετε το μήνυμα της εκστρατείας σας ακόμα μακρύτερα, επωφεληθείτε από επιμέρους ευκαιρίες που μπορεί να σας παρουσιάζονται.

Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται:

  • μια ευκαιρία φωτογράφισης για τον Τύπο
  • μια ραδιοφωνική παρέμβαση επί του ζητήματος επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας της εκστρατείας σας
  • η σύνταξη και η δημοσίευση κύριων άρθρων σε περιοδικά και εφημερίδες (π.χ. σχετικά με τη διαχείριση προσωπικού, ή σε εξειδικευμένα περιοδικά για θέματα επαγγέλματος και ασφάλειας)
  • τυχόν πρόταση για ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ σε τηλεοπτικό φορέα, ο οποίος θα θέλει να μάθει σχετικά με τις πραγματικές εμπειρίες των εργαζομένων και θα ενδιαφέρεται να προβάλει ειδικούς που είναι πρόθυμοι να μιλήσουν στην κάμερα.
  • η αποστολή επιστολής σε εφημερίδα, π.χ. μετά τη δημοσιοποίηση ατυχήματος στον χώρο εργασίας, το οποίο σχετίζεται με θέμα της εκστρατείας σας.

Ανθρώπινο ενδιαφέρον

  • Ο Τύπος και τα μέσα ενημέρωσης επιζητούν κατά κανόνα ιστορίες που κινούν το ανθρώπινο ενδιαφέρον. Θα ενδιαφερθούν για στατιστικά στοιχεία περί ατυχημάτων που υποστηρίζονται από πραγματικά θύματα ή τους συγγενείς τους.
  • Μαρτυρίες ή/και φωτογραφίες θυμάτων μπορεί να χρειάζονται για δελτία Τύπου, βίντεο, διαφημίσεις και συνεντεύξεις. Οι παραγωγοί τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ θα θέλουν ανθρώπους πρόθυμους να μιλήσουν στην κάμερα.
  • Μη κυβερνητικές ομάδες πίεσης σε θέματα σχετικά με την υγεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να αποτελέσουν πηγές επαφών.
Seize opportunities