Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Απόφαση σχετικά με τους στόχους

Προτού αναπτύξετε συγκεκριμένο μήνυμα για την εκστρατεία σας, καθώς και τα απαραίτητα βοηθητικά επιχειρήματα, πρέπει να έχετε κατά νου έναν ξεκάθαρο στόχο.

Εάν έχετε έναν ξεκάθαρο στόχο, αυτό θα σας βοηθήσει:

  • να διατυπώσετε ένα καλύτερο μήνυμα
  • να διαρθρώσετε την εκστρατεία σας
  • να μπορέσετε να διαπιστώσετε την επιτυχία των προσπαθειών σας μετά την εκστρατεία.

Διατηρήστε τον στόχο σας όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένο και ρεαλιστικό, λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους που έχετε στη διάθεσή σας. Ακολουθούν κάποιες παράμετροι που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε τον στόχο σας:

  • Κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης — «Θα ήθελα να δημοσιευτεί η εκστρατεία μου στους βασικούς τίτλους ΕΑΥ της χώρας μου».
  • Αλλαγή συμπεριφοράς του κοινού στο οποίο απευθύνεστε — «Θα ήθελα να ενθαρρύνω τους εργαζομένους μου να φορούν συνεχώς εξοπλισμό προστασίας».
  • Αριθμός ατόμων που προσεγγίζει η εκστρατεία — «Θα ήθελα να προσελκύσω 500 θαυμαστές στο Facebook».

Εφόσον έχετε αποφασίσει τους στόχους σας, μπορείτε στη συνέχεια να δείτε με ποιον τρόπο θα τους πετύχετε καλύτερα.

Deciding objectives