Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Επιλογή του κοινού

Η γνώση του κοινού στο οποίο απευθύνεστε, καθώς και το ηλικιακό εύρος του, θα καθορίσουν την εκστρατεία και τα εργαλεία που χρειάζεστε.

Θα επηρεάσουν επίσης το ύφος της εκστρατείας σας και τα επιχειρήματα που πρέπει να προβάλετε ώστε να πείσετε το κοινό σας.

Σκεφτείτε προσεκτικά το κοινό στο οποίο θέλετε να απευθυνθείτε και τα εργαλεία επικοινωνίας που θα σας βοηθήσουν να φτάσετε σε αυτό, μέσα από την καθημερινή/επαγγελματική ζωή των ανθρώπων. Για παράδειγμα:

  • Ένα νέο κοινό προσεγγίζεται συνήθως καλύτερα μέσω της διαδικτυακής επικοινωνίας.
  • Οι ιθύνοντες της ΕΑΥ προσεγγίζονται καλύτερα μέσω του επαγγελματικού εξειδικευμένου Τύπου.
Selecting the audience