Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Γεωγραφική περιοχή

Επιλέξτε ποιοι τομείς ή γεωγραφικές περιοχές θα συμπεριληφθούν

Οι περισσότερες εκστρατείες ΕΑΥ έχουν την τάση να επικεντρώνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό (διευθυντικά στελέχη σε συγκεκριμένο κλάδο, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ειδικοί ΕΑΥ κλπ.). Σκεφτείτε προσεκτικά τον συγκεκριμένο τομέα που θέλετε να προσεγγίσετε και τα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να φτάσετε ευκολότερα στο κοινό που σας ενδιαφέρει εντός αυτού του τομέα.

Η γεωγραφική εμβέλεια είναι επίσης σημαντική. Σκεφτείτε πού βρίσκεται η βάση του κοινού που σας ενδιαφέρει, και στη συνέχεια αποφασίστε εάν πρέπει να επικεντρωθείτε σε περιφερειακά ή εθνικά μέσα ενημέρωσης ή εάν μπορείτε να επικεντρωθείτε σε γεωγραφικά περιοριζόμενα εργαλεία, όπως οι εκδηλώσεις.

Geographical area