Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

OSHwiki για τις μυοσκελετικές παθήσεις

Φορέας: EU-OSHA

Χώρα:

Περιγραφή:

Ο EU-OSHA δημιούργησε το OSHwiki με στόχο την κοινή χρήση γνώσεων, πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (ΕΑΥ). Το συγκεκριμένο παράδειγμα καλύπτει τις μυοσκελετικές παθήσεις και περιλαμβάνει άρθρα με στρατηγικές πρόληψης και επιστροφής στην εργασία, παράγοντες κινδύνου για διάφορες ομάδες και τομείς και πρακτικές συμβουλές και συστάσεις για την επιτυχή πρόληψη και διαχείριση των μυοσκελετικών παθήσεων.

Image
OSHwiki on musculoskeletal disorders