Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Εργαλειοθήκη μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Φορέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Χώρα:

Περιγραφή:

Η εργαλειοθήκη μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών περιλαμβάνει διάφορα οπτικά μέσα για τα κοινωνικά δίκτυα και σκοπός της είναι να προωθήσει τη 14η έκδοση της Ευρωπαϊκής διάσκεψης για τη δημόσια επικοινωνία (EuroPCom). Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει προτεινόμενους συνδέσμους, συμβουλές δημοσίευσης και hashtag.

Image