Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Εργαλειοθήκη μέσων κοινωνικής δικτύωσης του EU-OSHA

Φορέας: EU-OSHA

Χώρα:

Περιγραφή:

Η εργαλειοθήκη μέσων κοινωνικής δικτύωσης του EU-OSHA συμβάλλει στη διάδοση των δραστηριοτήτων της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» προσφέροντας ελκυστικό, και εντυπωσιακό περιεχόμενο που αναπαράγεται εύκολα. Συμβάλλει στην προσέλκυση κοινού με διάφορες ανάγκες πληροφόρησης και ποικίλες προσδοκίες.

Image