Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Προφίλ του EU-OSHA στο Flickr

Φορέας: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Χώρα:

Περιγραφή:

Σελίδα του EU-OSHA στο Flickr. Περιλαμβάνει εικόνες από εκδηλώσεις εκστρατειών όπως η Σύνοδος Κορυφής για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας και η συνάντηση με θέμα τη σύμπραξη με την εκστρατεία υπό την ιδιότητα του εταίρου.

Image
Flickr profile of EU-OSHA