Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Προφίλ διεθνών ΜΚΟ στο Flickr

Φορέας: ReSurge International

Χώρα: Διεθνής

Περιγραφή:

Ομάδα του Flickr που δημιουργήθηκε όχι από εταιρία αλλά από ιδιώτη και αφορά τις διεθνείς MKO

Image
International NGOs Flickr Profile