Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Ενημερωτικός φάκελος Τύπου

Απευθύνεται προς:

Όλους τους τύπους οργανισμών/επιχειρήσεων

Τι είναι;

Ο ενημερωτικός φάκελος Τύπου είναι ενημερωτικό υλικό που έχετε συγκεντρώσει για να διανείμετε σε δημοσιογράφους.

Οφέλη

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενημερωτικούς φακέλους στο πλαίσιο συνεντεύξεων Τύπου ή οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης (συναντήσεις, εμπορικές και άλλες εκθέσεις, διασκέψεις, εργαστήρια, κ.λπ.).

Περιορισμοί

 • Ενδέχεται να συνεπάγεται περισσότερες δαπάνες, εάν σκέφτεστε π.χ. να συμπεριλάβετε δίσκους DVD ή κλειδιά USB.

Τι να συμπεριλάβετε

Ο ενημερωτικός φάκελος Τύπου πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Ένα δελτίο Τύπου.
 • Ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με το βασικό ιστορικό της εκστρατείας σας.
 • Σύντομες βιογραφίες και παραθέματα των ομιλητών και των πρεσβευτών του έργου (εάν υπάρχουν).
 • Ένα DVD ή κλειδί USB με κάποιες φωτογραφίες ή βίντεο σχετικά με την εκστρατεία σας.
 • Επαγγελματική κάρτα του εκπροσώπου Τύπου της εκστρατείας.
 • Δεν μπορείτε να συμπεριλάβετε όλες τις λεπτομέρειες της εκστρατείας σας αλλά πρέπει να παρέχετε εδώ βασικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους δημοσιογράφους να κατανοήσουν τα κεντρικά ζητήματα:
  • Προσπαθείτε πάντα να παρέχετε ποσοτικά δεδομένα και στοιχεία.
  • Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε πρακτικά παραδείγματα ή περιπτωσιολογικές μελέτες.

Οι πληροφορίες που παρέχετε πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πρόσφατες, πραγματικές, ακριβείς, σφαιρικές και καλά παρουσιασμένες.

Συσκευασία του ενημερωτικού φακέλου

 • Οι ενημερωτικοί φάκελοι Τύπου παρουσιάζονται καλύτερα μέσα σε αναδιπλούμενο φάκελο (folder), ο οποίος μπορεί να φέρει τα συνήθη αναγνωριστικά του οργανισμού σας/της επιχείρησής σας ή να έχει σχεδιαστεί ειδικά για την εκστρατεία σας.
 • Μπορείτε επίσης να προβλέψετε μια ηλεκτρονική έκδοση του ενημερωτικού φακέλου στον διαδικτυακό σας τόπο, πιθανόν στην ενότητα που απευθύνεται στα μέσα ενημέρωσης.