Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Υλικό για τον Τύπο στον τομέα της Υγείας & Ασφάλειας

Φορέας: Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ETUC)

Χώρα: Βέλγιο

Περιγραφή:

Αποκλειστική ιστοσελίδα με διαφορετικά είδη υλικού για τον Τύπο (π.χ. έγγραφα θέσεων, δελτία Τύπου, εκδηλώσεις, δηλώσεις, άλλα κείμενα) που μπορείτε να αναζητήσετε, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά και να τα μεταφορτώσετε. Το υλικό για τον Τύπο αναφέρεται σε διάφορα θέματα ΕΑΥ. Η θέση της συνομοσπονδίας για καθένα από τα εν λόγω θέματα ΕΑΥ παρατίθεται με σύντομες εισαγωγικές παραγράφους. 

Image
Health & Safety press materials