Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Έρευνα/δημοσκόπηση

Απευθύνεται προς:

Όλους τους τύπους οργανισμών/επιχειρήσεων

Τι είναι;

Ερωτηματολόγιο που διανέμεται σε ομάδα-στόχο σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι μια έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται την πολιτική υγείας και ασφάλειας στην εταιρεία τους.

Οφέλη

 • Τα μέσα ενημέρωσης χρειάζονται δεδομένα και γεγονότα. Η έρευνα/δημοσκόπηση είναι ένα καλό εργαλείο για την παροχή των πληροφοριών αυτών.
 • Τα αποτελέσματα των ερευνών μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη συγκέντρωση άλλων εργαλείων της εκστρατείας, όπως δελτία Τύπου, συνεντεύξεις, φυλλάδια.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

 • Εάν, για παράδειγμα, διεξάγετε εκστρατεία για τη μείωση των προβλημάτων υγείας που συνδέονται με το στρες στον χώρο εργασίας και θέλετε να προσελκύσετε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, μπορείτε να διεξάγετε και μια έρευνα επί του θέματος. Μπορείτε να θέσετε στους συμμετέχοντες ερωτήματα όπως «Ποιοι είναι οι παράγοντες που σας προκαλούν το περισσότερο στρες στην εργασία σας;».
 • Μπορείτε να αξιολογήσετε τον αντίκτυπο της εκστρατείας σας διεξάγοντας μια έρευνα μεταξύ των εταίρων και του κοινού της εκστρατείας σας.
 • Τα αποτελέσματα μιας έρευνας θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της εκστρατείας σας.

Περιορισμοί

 • Η διεξαγωγή έρευνας μπορεί να είναι δαπανηρή υπόθεση, εάν αποφασίσετε να ζητήσετε τη συνδρομή εταιρείας δημοσκοπήσεων. Μια δυνατότητα να εξοικονομήσετε χρήματα είναι να «ομαδοποιήσετε» την έρευνά σας με άλλη σειρά ερευνών που απευθύνονται στα ίδια άτομα. Αυτό ονομάζεται συλλογική έρευνα και η ενότητα που σας αφορά μπορεί να περιλαμβάνει κατά κανόνα έως πέντε ερωτήσεις.

Διαθέσιμα εργαλεία

Πολλά δωρεάν εργαλεία είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο ώστε να σας βοηθήσουν να καταρτίσετε και να αποστείλετε ερωτηματολόγιο στις επαφές και στο δίκτυό σας:

 • Για μικρότερες έρευνες, μπορείτε να ετοιμάσετε την έρευνα μόνοι σας, χρησιμοποιώντας χαμηλού κόστους ή δωρεάν διαδικτυακές εφαρμογές - π.χ. το Google Survey ή το SurveyMonkey. Έχετε υπόψη ότι ορισμένες από αυτές έχουν περιορισμούς όταν χρησιμοποιούνται δωρεάν. Για παράδειγμα, το Survey Monkey σας επιτρέπει να συμπεριλάβετε δέκα μόνο ερωτήσεις.
 • Για διεξοδικότερες έρευνες, ζητήστε τη συνδρομή εταιρείας δημοσκοπήσεων. Επιλέξτε μία με καλή φήμη, καθώς η αξιοπιστία της θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα θα υποδεχτούν την έρευνά σας.

Επισκόπηση της διαδικασίας

 1. Συνεργαζόμενοι με την ομάδα έργου ή άλλους ενδιαφερόμενους, προσδιορίστε το κοινό στο οποίο απευθύνεστε και τη μορφή της έρευνας.
 2. Σχεδιάστε κατάλληλα ερωτήματα για την έρευνά σας. Είναι προτιμότερο να το αφήσετε αυτό στα χέρια επαγγελματιών, καθώς μια έρευνα που δεν σας δίνει το είδος των αποτελεσμάτων που μπορείτε να ανακοινώσετε και που θα υποστηρίξουν την εκστρατεία σας, δεν θα συνεπάγεται αποδοτική χρήση χρόνου και πόρων.
 3. Συγκεντρώστε και αναλύστε τα αποτελέσματα.
 4. Παρουσιάστε τα αποτελέσματα της έρευνας με τρόπο προσαρμοσμένο στα μέσα ενημέρωσης.
 5. Υποβάλετε μια περίληψη και μια αναλυτικότερη έκδοση.
 6. Συντάξτε δελτίο Τύπου με βασικά νέα και πορίσματα.

Μη χάνετε χρόνο!

 • Κοινοποιήστε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας το συντομότερο δυνατό.
 • Όσο πιο πρόσφατη η έρευνα, τόσο πιο ενδιαφέρουσα θα είναι για τα μέσα ενημέρωσης.
 • Οι δημοσιογράφοι δεν ενδιαφέρονται για στατιστικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί πριν από χρόνια - εκτός βέβαια εάν μπορείτε να τους παράσχετε ενημερωμένα συγκριτικά στοιχεία.