Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Επίσκεψη εκπροσώπων Τύπου (press trip)

Απευθύνεται προς:

Μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους οργανισμοί/επιχειρήσεις

Τι είναι;

Η δημοσιογραφική αποστολή παρέχει στους δημοσιογράφους την ευκαιρία να αποκομίσουν προσωπική πείρα σχετικά με συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή με συγκεκριμένη κατάσταση. Στο πλαίσιο των εκστρατειών επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, διοργανώνονται συχνά δημοσιογραφικές αποστολές με επισκέψεις σε εργοστάσια και επιχειρήσεις που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές.

Οφέλη

 • Η δημοσιογραφική αποστολή παρέχει στους δημοσιογράφους την ευκαιρία να αποκομίσουν προσωπική πείρα σχετικά με μια γεωγραφική περιοχή ή με μια συγκεκριμένη κατάσταση.
 • Οι δημοσιογράφοι αρέσκονται να εντοπίζουν τα γεγονότα που τους ενδιαφέρουν, να θέτουν τις ερωτήσεις που οι ίδιοι θέλουν να θέσουν και να αφηγούνται «ιστορίες» που βασίζονται σε παραδείγματα από την πραγματική ζωή.

Περιορισμοί

 • Η διοργάνωση ενός press trip συνεπάγεται υψηλότερο κόστος σε σχέση με άλλους τρόπους επικοινωνίας.
 • Η διοργάνωση μιας τέτοιας επίσκεψης μπορεί επίσης να αποδειχθεί χρονοβόρα.

Προετοιμασία της επίσκεψης

Κατά την προετοιμασία της επίσκεψης:

 • Επιλέξτε την περιπτωσιολογική/-ές μελέτη/-ες ή τον σκοπό της επίσκεψης.
 • Επιλέξτε τον τόπο της επίσκεψης.
 • Παρέχετε εκ των προτέρων στους δημοσιογράφους πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη και το πρόγραμμα για να είστε βέβαιοι ότι οι δημοσιογράφοι είναι έτοιμοι.

Ποιους να καλέσετε

 • Επιλέξτε τα μέσα ενημέρωσης που θέλετε να προσκαλέσετε. Σκεφτείτε τον πλέον εξειδικευμένο Τύπο σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, καθώς και τον περιφερειακό Τύπο.
 • Επιλέξτε τουλάχιστον 8 αλλά όχι περισσότερους από 15 δημοσιογράφους. Όχι τόσο λίγους ώστε οι οργανωτικές δαπάνες να καταλήγουν αναλογικά πολύ υψηλές αλλά ούτε και τόσους πολλούς ώστε να δυσχεραίνεται η ικανότητά σας να τους διαχειρίζεστε σωστά.
 • Ρωτήστε εκ των προτέρων τα μέσα από ποιον θα ήθελαν να πάρουν συνέντευξη και προσπαθήστε να διοργανώσετε ανάλογα την παρουσία των συμμετεχόντων.
 • Επιλέξτε τα άτομα με τα οποία θα συναντηθείτε και θα πάρετε συνέντευξη. Η επίσκεψη θα πρέπει να δίνει στα μέσα τη δυνατότητα να μιλήσουν με ανθρώπους που κατέχουν διάφορες θέσεις ώστε η ιστορία να παρουσιάζεται με ισορροπημένο τρόπο. Για παράδειγμα, για μια επίσκεψη σε εργοστάσιο, θα μπορούσατε να φέρετε τους δημοσιογράφους σε επαφή με ένα διευθυντικό στέλεχος, με ένα μέλος του προσωπικού και με έναν ειδικό σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.