Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Δελτίο Τύπου

Απευθύνεται προς:

Όλους τους τύπους οργανισμών/επιχειρήσεων

Τι είναι;

Το δελτίο Τύπου είναι μια ανακοίνωση προς τον Τύπο με σκοπό την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πρόσκληση προς τα μέσα ενημέρωσης για να τους παρουσιάσετε κάποιο θέμα ή να τους ανακοινώσετε κάποια είδηση που θεωρείτε ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον. Τα δελτία Τύπου αποτελούν αναγκαία πτυχή σχεδόν κάθε εκστρατείας, ιδίως κατά την έναρξή της.

Οφέλη

 • Η παραγωγή και η διάδοσή του δεν παρουσιάζουν δυσκολίες.
 • Συμπεριλαμβάνει τις σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία σας.
 • Η πρόσβαση στα σημαντικότερα μέσα ενημέρωσης θα καταστήσει την εκστρατεία σας γνωστή στο ευρύ κοινό.

Περιορισμοί

 • Οι δημοσιογράφοι λαμβάνουν εκατοντάδες δελτία Τύπουκάθε μέρα, οπότε και θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τον κατάλογο διευθύνσεών σας ώστε να προσεγγίσετε τις σωστές επαφές.

Τα συστατικά για ένα πετυχημένο δελτίου Τύπου

Για να δημιουργήσετε ένα πετυχημένο δελτίο Τύπου χρειάζεστε:

 • Κάτι πραγματικό που θέλετε να γνωστοποιήσετε: ειδήσεις, γεγονότα και δεδομένα.
 • Κείμενο το οποίο θα προσελκύσει το ενδιαφέρον του δημοσιογράφου. Για παράδειγμα, έναν καλό τίτλο. Αυτός θα πρέπει να διηγείται ολόκληρη την ιστορία και να είναι όσο το δυνατόν πιο ελκυστικός και εντυπωσιακός.
 • Η παράθεση δήλωσης είτε υψηλόβαθμου στελέχους του οργανισμού σας/της επιχείρησής σας είτε κάποιου ειδικού συνιστάται προκειμένου να αναδείξετε την ιστορία σας.
 • Ένα όνομα επικοινωνίας και κατά προτίμηση έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου.
 • Μια ημερομηνία δημοσίευσης.
 • Έναν τόπο δημοσίευσης.

Μορφή

 • Η εισαγωγική παράγραφος πρέπει να συνοψίζει το βασικό μήνυμα και να προσδιορίζει ποιος, γιατί, πού και τι ακριβώς γνωστοποιείται μέσω του δελτίου Τύπου.
 • Το υπόλοιπο κείμενο πρέπει να ενισχύει το κύριο μήνυμα και να παρέχει βασικές πληροφορίες προς υποστήριξή του.
 • Οι δημοσιογράφοι είναι πολυάσχολοι άνθρωποι και προσπαθούν, όπου αυτό είναι εφικτό, να περιορίζουν το κείμενο σε μία μόνο σελίδα.

Διανομή του δελτίου

 • Κατά τη διανομή του δελτίου σας είναι σημαντικό να καταρτίζετε έναν κατάλογο εκδόσεων και ραδιοφωνικών/τηλεοπτικών σταθμών που είναι περισσότερο πιθανό να διαβάζει, να βλέπει ή να ακούει το κοινό στο οποίο απευθύνεστε, περιλαμβανομένων των εξειδικευμένων εκδόσεων και του τοπικού Τύπου. Αυτό θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε εκείνους τους δημοσιογράφους, οι οποίοι ασχολούνται πιθανόν με το θέμα της ανακοίνωσής σας.
 • Στέλνετε πάντα το δελτίο σας σε κάποιον δημοσιογράφο προσωπικά και, εφόσον διαθέτετε χρόνο, καλέστε τον για να διαπιστώσετε εάν το έχει λάβει και μήπως χρειάζεται συμπληρωματικές πληροφορίες.