Soubor nástrojů kampaně

Školení

Vhodné pro:

Všechny typy organizací.

Přínosy

 • Účinná odborná příprava může informovat a motivovat vaše cílové příjemce ke změně pracovních postupů a může zvýšit bezpečnost na pracovišti.
 • Odborná příprava je užitečným nástrojem pro vzdělávání a informování o konkrétním tématu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Odborná příprava vám zvláště pomáhá informovat o konkrétním aspektu vaší kampaně osoby, které tato sdělení budou šířit dále.

Omezení

 • Školení je nejefektivnější v menších skupinách, a není tedy vhodné pro velkou cílovou skupinu.
 • Profesionální školení může být také nákladné.

Jak je lze využít?

 • Organizace může například uspořádat školení o tom, jak předcházet uklouznutí, zakopnutí a pádům na pracovišti.
 • Hlavním cílem je vést ke správnému chování, pokud jde o BOZP, podělit se o informace a zlepšit pracovní postupy.
 • Školení může zahrnovat mediální prvek, zpravidla to však není hlavním účelem.

Příprava školení

 • Důkladně zvažte téma a způsob, jak cílovou skupinu informovat co nejlépe – jsou k dispozici videa či prostředky, jež pomohou vaše sdělení posílit?
 • Některá školení (věnovaná např. firemní politice) lze provést interně.
 • Jiná (např. školení první pomoci) budou vyžadovat pomoc kvalifikovaného odborníka.