Soubor nástrojů kampaně

Propagační akce

Benefits

 • You can generate great media coverage and remind them about the most important messages of your campaign.
 • If well organised, the event will be memorable for your audience.

Omezení

 • Tyto akce jsou obvykle nákladné a vyžadují čas a energii.

Financování akce

 • Rozpočet, rozpočet, rozpočet:
  • Odhadněte, kolik vás bude tato akce stát a nakolik je proveditelná.
  • Zajistěte rozpočet pro všechny činnosti a požádejte poskytovatele o přesnou kalkulaci.
  • Nejméně 10–15 % rozpočtu vyhraďte na nepředvídatelné náklady.

Naplánování akce

 • Nejprve si promyslete koncepci. Rozhodněte o formě a cílech akce.
 • Cílem je získat pozornost sdělovacích prostředků. Důkladně se zamyslete nad tím, zda akce skutečně vyvolá zájem sdělovacích prostředků. Odpovězte na tyto otázky:
  • Zúčastní se akce nějaká známá osobnost?
  • Jedná se o něco, co dosud nikdo nerealizoval?
  • Má akce interaktivní prvek?
  • Zahrnuje nějakou cenu a zúčastní se jí mnoho lidí? Uskuteční se na zvlášť jedinečném místě?
 • Jestliže přizvete sdělovací prostředky, využijte je co nejvíce. Naplánujte jejich účast:
  • Můžete uspořádat nějaké rozhovory?
  • Máte místnost, v níž je možné vést rozhovory?
  • Máte materiály pro tisk a jiné příslušné informace pro sdělovací prostředky?
 • Připravte program a seznam účastníků a řečníků.
 • Plánujte s dostatečným předstihem. Příprava těchto akcí si vyžádá několik měsíců. Je vhodné nechat si na přípravu nejméně šest až osm měsíců.

Praktické aspekty

 • Některé věci budete muset zarezervovat velmi brzy, například:
  • místo konání,
  • jízdenky/letenky pro účastníky a řečníky,
  • ubytování atd.
 • Nepodceňte míru podrobností a naplánování veškeré potřebné logistiky. Praktické drobné nedostatky – nejsou-li například k dispozici mikrofony – mohou pokazit jinak skvělou akci.
 • Ujistěte se, že jste naplánovali navržení, výrobu a dodání informačních materiálů:
  • Vše by mělo dorazit nejméně den před akcí. Ideální jsou 2–3 dny předem a vždy mějte plán B.
  • Přesvědčte se, že jste schopni zhotovit určité výtisky klíčových informačních materiálů nižší kvality na poslední chvíli.
 • Ověřte, zda v místě konání existuje obchodní centrum.
 • Vždy s sebou mějte USB klíč se všemi prezentacemi a s veškerými dokumenty a materiály, které na konferenci potřebujete, ve formě PDF / vytištěné.
 • Večer před akcí proveďte zkoušku:
  • otestujte veškeré vybavení,
  • zkontrolujte místo konání.
  • Mějte s sebou kontaktní údaje všech dodavatelů. V příslušný den mějte k dispozici seznam s kontaktními čísly (pokud možno na mobilní telefony) všech kolegů, kteří vám mají pomoci, partnerů, dodavatelů, pozvaných sdělovacích prostředků atd.