Soubor nástrojů kampaně

Soutěž „Správná praxe“

Vhodné pro:

Střední až větší organizace.

Co je to?

Akce, během níž odměňujete společnost/zaměstnavatele za vynikající přínos k tématu, např. k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Záměrem udělování cen je ukázat například přínosy dodržování správných postupů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pro zaměstnavatele a zaměstnance. Pomocí soutěže Ceny za správnou praxi můžete propagovat řešení správné praxe na pracovišti a sdílet informace o správné praxi v celé vaší zemi nebo regionu.

Přínosy

 • Soutěž může být skvělým nástrojem, který podpoří vaši kampaň a vaše klíčová sdělení.
 • Díky soutěži můžete vytvořit dobrý příklad, kterým se zaměstnavatelé mohou řídit.

Omezení

 • Tento druh soutěže vyžaduje vnitřní angažovanost ze strany organizace: například přípravu výběrového řízení atd.
 • Může také znamenat značné náklady, pokud zvažujete udělení finanční odměny.

Naplánování ocenění

 • Zamyslete se, jak oslovit potenciální účastníky: zvažte reklamní poštu.
 • Vytvořte internetové stránky soutěže.
 • Promyslete si přesná kritéria, která musí účastníci splňovat, aby soutěž vyhráli. Můžete například hledat řešení, která:
  • jsou relevantní z hlediska BOZP,
  • dokládají úspěšnou realizaci a skutečná zlepšení,
  • jsou případně uplatnitelná i na jiných pracovištích.

Porota

 • Vyberte porotce, kteří posoudí, zda účastníci splňují stanovená kritéria.
 • Abyste povzbudili potenciální účastníky, pokuste se zapojit osobu, která je v oboru BOZP dobře známá. Zvýší se tak i prestiž vaší soutěže.

Ocenění a postup výběru

 • Zvažte ocenění a případnou přidanou hodnotu, které mohou účastníci získat (zájem ze strany sdělovacích prostředků atd.).
 • Připravte výběrové řízení: můžete vytvořit dílčí stránku věnovanou soutěži „Správná praxe“, na níž mohou účastníci nalézt přihlašovací formulář.
 • Ujistěte se, že pravidla jsou jasná a přesná a všechny přihlašovací formuláře srozumitelné.
 • Pokud očekáváte vysoký počet účastníků, zvažte rozdělení výběrového řízení na dvě fáze:
  • předběžný výběr,
  • konečný výběr.

Načasování

Pokud jde o načasování, uspořádejte soutěž současně s kampaní.

Propagace

Zapojte sdělovací prostředky: bude to přínosné pro vás i pro vítěznou společnost.