Soubor nástrojů kampaně

Vícejazyčný elektronický průvodce řízením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti se stárnoucí pracovní silou

Organizace: Země EU-OSHA

Země: EU

Popis:

Elektronický průvodce kampaně Zdravé pracoviště 2016–2017 poskytuje praktické informace, tipy a příklady týkající se stárnutí pracovní síly a příležitostí, které může přinášet. Elektronický průvodce je přizpůsoben čtyřem různým cílovým skupinám: zaměstnavatelům, pracovníkům, manažerům v oblasti lidských zdrojů a odborníkům na BOZP.

Image
A multilingual e-guide on managing safety and health at work for an ageing workforce