Soubor nástrojů kampaně

Akce zaměřené na obsah

Vhodné pro:

Všechny typy organizací.

O co se jedná?

K těmto akcím mohou patřit:

 • Konference a semináře
 • Obchodní/odborné výstavní veletrhy
 • Propagační cesty
 • Místní výstavy
 • Soukromé předváděcí akce nebo uvedení na trh

Hlavním účelem těchto akcí je podporovat vaši organizaci obecně nebo jeden z jejích nových produktů, nástrojů nebo služeb. Jejich cílem je informovat, tj. šířit informace.

Přínosy

 • Skvělá příležitost k předání klíčových sdělení o vaší kampani a organizaci vaší cílové skupině.
 • Publikum na těchto specializovaných akcích je s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci již obeznámeno, proto je cílem těchto setkání doplňovat tyto znalosti vhodnými informacemi a obsahem.
 • Můžete komunikovat osobně a na otázky publika odpovídat na místě.
 • Příležitost shromažďovat kontakty.

Omezení

 • Uspořádání takovéto akce obvykle vyžaduje mnoho energie a času, rozhodně to však stojí za to!

Naplánování akce

Pečlivě plánujte:

 • Zvažte, jaké osoby se akce zúčastní. Posuďte jejich potřebu znalostí a informací a podle toho připravte obsah:
  • Organizujete-li například seminář týkající se nejnovějších právních předpisů, lze předpokládat určité předchozí znalosti. Vždy je však užitečná rekapitulace.
 • Máte prostor pro branding a informační materiály?
 • Co můžete účastníkům akce nabídnout, aby si zapamatovali vaše poselství?
 • Přemýšlejte o osobě, která může k účastníkům hovořit o tématech týkajících se BOZP:
  • může to být odborník nebo mluvčí z vaší organizace.
  • Mějte na paměti, že by se mělo jednat o člověka, který je schopen sdělit vaše poselství snadno srozumitelným způsobem.