Soubor nástrojů kampaně

Soutěže

Vhodné pro:

Střední až větší organizace.

Jak ji lze použít?

Souběžně s vaší kampaní by mohla probíhat soutěž související s tématy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Může se jednat o soutěž o nejlepší fotografii nebo videonahrávku nebo o soutěž o nejlepší pomůcku v oblasti BOZP.

Přínosy

 • Soutěž by mohla být skvělým nástrojem na podporu vaší kampaně a posílení vašich klíčových sdělení.
 • Díky soutěži můžete u široké veřejnosti vzbudit zájem o témata související s BOZP.
 • O tuto problematiku mohou mít zájem i mladí lidé. Během vlastní fotografické soutěže agentury EU-OSHA v roce 2011 zaslalo své fotografie k posouzení téměř tisíc osob!

Omezení

 • Tento druh soutěže vyžaduje vnitřní angažovanost ze strany organizace:
  • zapojení široké cílové skupiny,
  • příprava výběrového řízení atd.,
  • může také vyžadovat značné náklady, pokud zvažujete poskytnutí finanční odměny.

Kdo se zúčastní?

 • Přemýšlejte o cílové skupině:
  • Chcete zapojit širokou veřejnost?
  • Nebo konkrétní skupiny (např. pouze zaměstnance či pouze mladé lidi)?

Propagace soutěže

 • Přemýšlejte, jak oslovit potenciální účastníky: zvažte využití sociálních médií, má-li se zapojit široká veřejnost.
 • Vytvořte internetové stránky soutěže.

Vítězná kritéria

 • Promyslete si přesná kritéria, která musí účastníci splňovat, aby soutěž vyhráli.
 • Vyberte porotce, kteří posoudí, zda účastníci splňují stanovená kritéria.
  • Pokuste se zajistit účast známé osobnosti, která bude porotu zastupovat, např. v případě fotografické soutěže uznávaného profesionálního fotografa.

Pravidla a výběrové řízení

 • Připravte výběrové řízení: pokud vytvoříte dílčí stránku věnovanou soutěži, můžete na ni nahrát přihlašovací formulář.
 • Zajistěte, aby byla pravidla jasná a přesná a aby byly všechny přihlašovací formuláře srozumitelné.
 • Jestliže očekáváte vysoký počet účastníků, zvažte rozdělení výběrového řízení na dvě fáze:
  • předběžný výběr,
  • konečný výběr.

Načasování

 • Pokud jde o načasování, uspořádejte soutěž současně s kampaní.
 • Poslední akce by mohla být spojena se závěrečnou akcí kampaně.

Propagace

 • Zapojte sdělovací prostředky. Poskytněte jim fotografie (jde-li o fotografickou soutěž) nebo jiné vizuální materiály.
 • Uspořádejte rozhovory se soutěžícími a s porotou.