Soubor nástrojů kampaně

Akce zaměřené na navazování kontaktů

Vhodné pro:

Všechny typy organizací.

Co je to?

V rámci tohoto druhu setkání se setkávají klíčové osoby, které budou sdělení kampaně šířit dále. Schůzky za účelem navazování kontaktů se mohou konat na začátku kampaně (například se jedná o úvodní schůzku) nebo na konci kampaně. Jejich hlavním cílem je vytváření sítě kontaktů a sdílení vaší zprávy.

Přínosy

 • Skvělá příležitost k předání klíčových sdělení vašim partnerům.
 • Můžete komunikovat osobně a na otázky svých partnerů můžete odpovídat na místě.

Omezení

 • Organizace může být časově náročná (naplánování obsahu, pozvání partnerů, příprava místa konání) a nákladná.

Organizace a strukturování akce

 • Zvolte čas a místo.
 • Ujistěte se, že jste pozvali všechny účastníky včas:
  • Zašlete předběžné oznámení data konání a požádejte účastníky, aby si tento den nechali volný.
  • Poté zašlete oficiální pozvánku.
 • Promyslete obsah:
  • Jak chcete komunikovat se svými partnery a co jim chcete sdělit?
  • Chcete uspořádat přednášku nebo workshop?
  • Připravte program, který rozešlete společně s pozvánkou.
 • Představte cíle, strategii a nástroje kampaně.
 • Umožněte partnerům klást otázky.