Soubor nástrojů kampaně

Akce zaměřené na navazování kontaktů

Benefits

 • Skvělá příležitost k předání klíčových sdělení vašim partnerům.
 • Můžete komunikovat osobně a na otázky svých partnerů můžete odpovídat na místě.

Omezení

 • Organizace může být časově náročná (naplánování obsahu, pozvání partnerů, příprava místa konání) a nákladná.

Organizace a strukturování akce

 • Zvolte čas a místo.
 • Ujistěte se, že jste pozvali všechny účastníky včas:
  • Zašlete předběžné oznámení data konání a požádejte účastníky, aby si tento den nechali volný.
  • Poté zašlete oficiální pozvánku.
 • Promyslete obsah:
  • Jak chcete komunikovat se svými partnery a co jim chcete sdělit?
  • Chcete uspořádat přednášku nebo workshop?
  • Připravte program, který rozešlete společně s pozvánkou.
 • Představte cíle, strategii a nástroje kampaně.
 • Umožněte partnerům klást otázky.