Soubor nástrojů kampaně

Výstavy

Na co by se měla zaměřit pozornost?

Výstavy se zaměřují na budování povědomí o vaší organizaci a její představení širšímu publiku. Ačkoli obsah je důležitý, zviditelnění a informování vašeho publika o vaší účasti je prioritou, proto buďte tvůrčí a poutaví.

Přínosy

 • Díky takové akci můžete přilákat publikum a informovat jej o nejdůležitějších sděleních své kampaně.
 • Pokud bude akce dobře zorganizována, bude si ji vaše publikum pamatovat.

Omezení

 • Tyto akce jsou obvykle nákladné a vyžadují čas a energii.

Naplánujte výstavní stánek.

 • Použijte výrazné barvy a vizuální prvky, abyste přitáhli pozornost lidí.
 • Nabízejte pokud možno interaktivní ukázky, do nichž se mohou návštěvníci stánku zapojit. Můžete promítat video.
 • Mějte jednoduché a jasné poselství se zaměřením se na hlavní body a přínosy:
  • mělo by být viditelné z určité vzdálenosti,
  • podpůrné informace a méně důležitá sdělení uveďte menším písmem,
  • veškeré informace omezte na minimum, neboť většina lidí stráví u vašeho stánku jen několik minut.
 • Mějte stojany s tištěnými materiály, aby si návštěvníci mohli informační materiály odnést:
  • ověřte si předpokládaný počet návštěvníků,
  • ujistěte se, že máte dostatečné zásoby vhodných materiálů.