Soubor nástrojů kampaně

Seminář o muskuloskeletálním zdraví dětí a mladých pracovníků

Organizace: EU-OSHA

Země: EU

Popis:

Seminář uspořádaný Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve spolupráci s Evropskou sítí pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ENETOSH) v rámci celkové činnosti agentury EU-OSHA v oblasti BOZP se zaměřením na muskuloskeletální zdraví dětí a mladých pracovníků.

Image
Seminar on musculoskeletal health in children and young workers