Примери от практиката


Многоосови роботи за автоматизация на монтажа и автономно управляеми превозни средства в производството (ID4)

Тъй като използването на интелигентни роботизирани системи в предприятията се увеличава, са необходими съответно адаптирани технически и правни рамки, за да се гарантира безопасността на работното място.

Немско предприятие, специализирано в промишлената цифрова трансформация, автоматизира монтажния процес за своите устройства, като използва 6-осови шарнирно съчленени роботи или 4-осови роботи с мащаб, в допълнение към коботи и автономно управляеми превозни средства (AGV).

та на задачите намалява грешките и рисковете и допринася за подобряване на физическото здраве и социалната динамика на работното място.

Постоянните отзиви от работниците по време на целия процес на внедряване допринася за успеха. 

Download PDF file in: